การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

044..............แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

045..............ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต

046..............ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

047..............ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

048...............การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม